DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 63 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24000
Title: Динаміка формування готовності майбутніх учителів до використання інноваційних технологій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
Authors: Шерудило, А. В.
Keywords: педагогічний експеримент
педагогічні умови
майбутні учителі
готовність
інноваційні технології
дитячі заклади оздоровлення та відпочинку
pedagogical experiment
pedagogical conditions
future teachers
readiness
innovative technologies
children’s health improving and rest institutions
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Шерудило, А. В. Динаміка формування готовності майбутніх учителів до використання інноваційних технологій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку / А. В. Шерудило // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 63. – С. 210-217.
Abstract: У статті представлено аналіз результатів системи експериментальної роботи з перевірки ефективності обґрунтованих педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів до використання інноваційних технологій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Обґрунтовано зміст, технологію та механізми організації експериментального дослідження. Проведено аналіз розроблених наукових основ на відповідних етапах підготовки. Проаналізовано динаміку кількісних і якісних показників сформованості готовності майбутніх учителів до використання інноваційних технологій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Описані методи математичної статистики, які застосовувалися для визначення достовірності результатів дослідження; доведено ефективність обґрунтованих педагогічних умов і методики формування готовності майбутніх учителів до використання інноваційних технологій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
The article presents the analysis of the results of the experimental work system on the verification of the effectiveness of reasonable pedagogical conditions of future teachers’ readiness forming for the use of innovative technologies in children’s health improving and rest institutions. The content, technology and mechanisms of experimental research organization are substantiated. The analysis of the developed scientific bases at the corresponding stages of training is conducted. The dynamics of quantitative and qualitative indicators of future teachers’ readiness forming for the use of innovative technologies in children’s health improving and rest institutions is analyzed. Methods of mathematical statistics are described, which were used to determine the reliability of the results of the research; the effectiveness of informed pedagogical conditions and methods of future teachers’ readiness forming for the use of innovative technologies in children’s health improving and rest institutions is proved.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24000
Appears in Collections:Випуск 63

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sherudylo A. V..pdf239.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.