DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 60 (том 2) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23993
Title: Перспективи впровадження напрямів інтегрованого навчання іноземної мови для спеціальних цілей у технічному ВНЗ
Authors: Якушенко, І. О.
Keywords: інтенсифікація та оптимізація
іноземна мова для спеціальних цілей
професійно орієнтоване навчання
прийоми навчання
навчання через зміст
змістовно-мовна інтеграція
іншомовне занурення
форми і модифікації інтегрованого навчання
інтегровані технології
intensification and optimization
foreign language for specific purposes
professionally oriented teaching
teaching techniques
content - based second language instruction
content and language integrated learning
immersion
forms and modifications of integrated education
integrated technologies
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Якушенко, І. О. Перспективи впровадження напрямів інтегрованого навчання іноземної мови для спеціальних цілей у технічному ВНЗ / І. О. Якушенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 60, т. 2. – С. 226-229.
Abstract: Метою статті є висвітлення перспектив викладання іноземної мови для спеціальних цілей у технічному ВНЗ, використовуючи сучасні напрями інтегрованого навчання як можливий спосіб інтенсифікації та оптимізації в навчан- ні. Повсякденні зміни у викладанні іноземної мови для спеціальних цілей у немовному ВНЗ спонукають щодо пошуку оптимальних методик та прийомів, використання яких буде сприяти високому рівню оволодіння ділової іноземної мови у студентів. Стверджується, що професійно орієнтоване навчання іноземній мові є чудовим підґрунтям щодо використання інтегрованого навчання в немовному ВНЗ та перераховуються його основні прийоми навчання. Акценту- ється увага на ознайомлені з трьома спорідненими напрямами: навчання через зміст, змістовно-мовна інтеграція, іншомовне занурення та можливості їх запроваджені в немовному ВНЗ. Аналізуються особливості цих напрямів та надаються аргументи щодо переваг інтегрованого навчання над професійно орієнтованим навчанням іноземній мові. Приймаються до уваги можливі труднощі щодо використання інтегрованих технологій в технічному ВНЗ. Бездоганне володіння іноземною мовою викладача під час спілкування зі студентами має бути пріоритетним. Розглядаються пропозицій запровадження інтегрованого навчання в економічному ВНЗ та надаються терміни його запровадження. Пропонується можливість впровадження практичного застосування інтегрованого навчання в технічному ВНЗ та висловлюється думка щодо поєднання викладання традиційної методики професійно орієнтованого навчання та сучасних напрямів методики інтегрованого навчання. Пропагується перейняття світового досвіду щодо використання форм і модифікацій інтегрованого навчання іноземної мови для професійного спілкування в технічному ВНЗ із метою навчання компетентних спеціалістів міжнародного рівня.
The article aims at highlighting perspectives of foreign language for specific purposes teaching using modern integrated teaching approaches being feasible way of intensification and optimization in teaching. Changes in foreign language for specific purposes teaching at non - linguistic university appeal to search for optimal methods and techniques, their application will promote mastering of advanced Business English among students. Professionally oriented teaching of foreign language is proved to be a great base for using integrated education at non - linguistic university, its main techniques are listed. Attention is paid to three related approaches: content - based second language instruction, content and language integrated learning, and immersion, also possibilities of their implementation at non – linguistic university are noted. Peculiarities of approaches are analyzed and arguments for advantages of the integrated teaching over the traditional professionally oriented teaching of foreign language are given. Possible challenges to integrated technologies application at technical university are considered. Perfect command of teacher’s foreign language with students is the priority. Proposals for integrated teaching implementation at economic university are examined, implementation terms are suggested. Practical application of integrated teaching implementation at technical university is offered and hints for combining the traditional professionally oriented teaching of foreign language and modern approaches of the integrated teaching are given. Best practices of using forms and modifications of foreign language for specific purposes teaching integrated education at technical university are promoted with the aim of teaching of internationally proficient specialists.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23993
Appears in Collections:Випуск 60 (том 2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yakushenko I. O..pdf187.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.