DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка » Наукові праці Факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23984
Title: Категорії суб’єкта і об’єкта в структурі простого речення : монографія
Authors: Плющ, Марія Яківна
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Плющ, М. Я. Категорії суб’єкта і об’єкта в структурі простого речення : монографія. Вид-ня 2-ге, доповнене / М. Я. Плющ ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 203 с.
Abstract: У монографії здійснено аналіз категорій суб’єкта і об’єкта у семантичному, парадигматичному й синтагматичному аспектах, з’ясовано реалізацію їхньої семантики і функційного потенціалу у відмінкових формах іменників, займенників як компонентів пропозиції і змісту речення, обґрунтовано функційний діапазон їх у двоскладних та односкладних конструкціях і варіантні вияви в експлікації, зумовлені комунікативною настановою в актах мовлення. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23984
ISBN: 978-966-931-174-0
Appears in Collections:Наукові праці Факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pliushch Mariia Yakivna.pdf3.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.