DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 60 (том 2) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23961
Title: Педагогічні умови підготовки майбутніх бакалаврів харчових технологій на засадах компетентнісного підходу
Authors: Філімонова, І. А.
Keywords: професійна освіта
педагогічні умови
професійна компетентність
практична підготовка
фахові дисципліни
бакалавр
pedagogical conditions
professional competence
professional education
bachelor
specialist-technologist
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Філімонова, І. А. Педагогічні умови підготовки майбутніх бакалаврів харчових технологій на засадах компетентнісного підходу / І. А. Філімонова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 60, т. 2. – С. 196-199.
Abstract: У статті розкриваються основні підходи до визначення педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх фахівців професійної освіти. Зважаючи на результати дослідження та обмежуючись умовами визначеного вищого педагогічного закладу, автор пропонує власне бачення педагогічних умов на засадах компетентнісного підходу: створення мотиваційно-ціннісного середовища в навчальному процесі; розширення когнітивно-діяльнісного складника професійної підготовки майбутніх бакалаврів харчових технологій через використання інтерактивних методів навчання; розвиток особистісних та професійно важливих здібностей, морально-етичне вдосконалення особистості майбутнього фахівця. Визначені педагогічні умови дозволять забезпечити успішний результат та сприятимуть формуванню високого рівня професійної компетентності майбутніх бакалаврів харчових технологій.
The article reveals the main approaches to the definition of pedagogical conditions for the formation of professional competence of future professionals in vocational education. The author offered his own vision of pedagogical conditions on the basis of the competence approach: the creation of a motivation and value environment in the learning process; expansion of the cognitive-activity component of the professional training of future bachelors of food technologies through the use of interactive teaching methods; the development of personal and professionally important abilities, personality and moral perfection of the personality of the future specialist, which will ensure a successful outcome and contribute to the formation of a high level of professional competence of future bachelors of food technologies.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23961
Appears in Collections:Випуск 60 (том 2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Filimonova I. A..pdf188.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.