DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 60 (том 2) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23949
Title: Стратегії, техніки та технології створення позитивного професійного іміджу вчителя іноземних мов
Authors: Ткаченко, Н. М.
Keywords: імідж
професійний імідж
учитель іноземних мов
стратегія створення іміджу
технологія коструювання іміджу
техніка побудови іміджу
image
professional image
foreign language teacher
image- making strategy
image-making technology
imagemaking technique
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Ткаченко, Н. М. Стратегії, техніки та технології створення позитивного професійного іміджу вчителя іноземних мов / Н. М. Ткаченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 60, т. 2. – С. 168-172.
Abstract: У статті схарактеризовано іміджеві стратегії, техніки та технології, запозичені з різних галузей та адаптовані до педагогічного іміджотворення; обґрунтовано доцільність їх застосування для конструювання позитивного професійного іміджу вчителя іноземних мов. Наголошено на ефективності застосування у процесі іміджотворення вчителя іноземних мов стратегій «універсального іміджу», «цільового іміджу», «креативного вибуху». Корисним визнано використання таких технік, як створення яскравого і впізнаваного образу, формування позитивного ставлення, піднесення іміджу; компенсаторної, експрипріаційної, пролонгованої, корекційної, еклективної технологій, а також окремих технологій побудови політичного іміджу, адаптованих до сфери педагогічної діяльності.
The article deals with the image-making strategies, techniques and technologies, borrowed from different fields and adapted to pedagogical image-making. The feasibility of applying them for constructing a positive foreign languages teacher’s professional image was justified. The effectiveness of using such strategies as “universal image”, “target image”, “creative explosion” in the process of foreign language teachers’ image-making was emphasized. Implementing such techniques as creating a bright and recognizable image, forming a positive attitude, enhancing image was recognized as useful. Сompensatory, expritional, prolonged, corrective, selective technologies as well as separate technologies for political image-making, adapted to the pedagogical sphere, are revealed to be effective in Foreign languages teacher’s professional image-making
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23949
Appears in Collections:Випуск 60 (том 2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkachenko N. M..pdf196.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.