DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 60 (том 2) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23931
Title: Особливості застосування ІКТ під час викладання хорового співу
Authors: Стець, Г. В.
Keywords: інформаційно-комунікаційні технології
хоровий спів
комп’ютерні засоби
диригент-хормейстер
хорове аранжування
музичне мистецтво
вокально-хорові навики
естетичне виховання
information and communication technologies
choral singing
computer facilities
conductor-choirmaster
choir arrangements
musical art
vocal and choral skills
aesthetic education
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Стець, Г. В. Особливості застосування ІКТ під час викладання хорового співу / Г. В. Стець // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 60, т. 2. – С. 155-158.
Abstract: У статті досліджено особливості впровадження інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання хорового співу як у сучасній загальноосвітній школі, так і у вищому навчальному закладі. Обґрунтовано важливість застосування сучасних комп’ютерних засобів у навчальній шкільній і університетській практиці. Акцентується увага на формуванні та розвитку вокально-хорових навиків із використанням новітніх комп’ютерних технологій. Показано, що впровадження ІКТ у навчальний процес сучасної загальноосвітньої школи відкриває нові можливості та перспективи розвитку творчої особистості учнів, сприяє формуванню в них практичних умінь і навичок у процесі вокально-хорової роботи. У статті відзначається, що реалізація ІКТ у навчальному процесі сприятиме наповненню кабінетів музичного мистецтва змістовними матеріалами на електронних носіях, систематизації методичного фонду кабінетів.
In the article the peculiarities of the introduction of information and communication technologies in the teaching of choral singing in both the modern general education school and the higher educational institution are researched. The importance of using modern computer facilities in school and university practice is substantiated. The emphasis is on the formation and development of vocal-choral skills using the latest computer technologies. It is shown that the introduction of ICT in the educational process in a modern general school opens up new opportunities and prospects for the development of the student’s creative personality, promotes the formation of their practical skills and skills in the process of vocal and choral work. The article notes that the implementation of ICT in the educational process will contribute to filling the cabinets of musical art with content materials on electronic media, systematization of the methodical fund of cabinets.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23931
Appears in Collections:Випуск 60 (том 2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stets H. V..pdf182.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.