DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 63 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23915
Title: Лідерство у сфері вищої освіти Великої Британії
Authors: Модестова, Т. В.
Keywords: інтернаціоналізація
міжнародні проекти
академічний візит
освітній менеджмент
internationalization
international projects
academic visits
educational management
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Модестова, Т. В. Лідерство у сфері вищої освіти Великої Британії / Т. В. Модестова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 63. – С. 125-131.
Abstract: У статті висвітлено проблему розвитку лідерського потенціалу освітньої галузі. Репрезентовано актуальність досліджуваного питання в контексті реформування вітчизняної системи вищої освіти. З’ясовано, що феномен лідер- ства є результатом тривалої еволюції теорії управління, що відображає нові виклики та вимоги суспільства. Схарак- теризовано підходи до імплементації лідерства в галузі вищої освіти на основі досвіду вищої школи Великої Брита- нії. Визначено перспективи адаптації успішних міжнародних практик у контексті розвитку лідерського потенціалу університетів, зокрема через підвищення кваліфікації управлінського, адміністративного та науково-викладацького складу вітчизняних закладів вищої освіти, імплементацію інституційних проектів, спрямованих на досягнення відпо- відних показників діяльності, налагодження міжнародних зв’язків.
The problem of leadership capacity development in education is considered in the article. The relevance of the issue under research in the context of reformation of Ukrainian educational system is represented. It has been found that leadership phenomenon is the result of a long period of evolution of management theory and it reflects new social demands. The approaches to leadership implementation in education on the basis of the UK experience have been characterized. The perspectives for adaptation of successful international practices have been identified. Particularly, through improving qualifications of administrative, governing, academic and teaching staff of Ukrainian higher educational establishments, implementing institutional projects aimed at achieving appropriate indicators, launching international networks.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23915
Appears in Collections:Випуск 63

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Modestova T. V..pdf229.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.