DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23874
Title: Смислогенез як системоутворювальний чинник морфології мережевого суспільства
Authors: Бех, Юлія Володимирівна
Keywords: смислогенез
смисл
особистість
ціннісно-смислова сфера
мережеве суспільство
комунікація
структура
динаміка
механізм
smyslogenesis
semantics
personality
value-semantic sphere
network society
communication
structure
dynamics
mechanism
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Бех, Ю. Смислогенез як системоутворювальний чинник морфології мережевого суспільства / Ю. Бех // Нова парадигма. Філософія. Соціологія : [журнал наукових праць] / голов. ред. В. П. Бех.; Нац. пед. ун-т імені М. П.Драгоманова; творче об’єднання «Нова парадигма». – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 132. – С. 3-14.
Abstract: Нова архітектоніка планетарного світу з’являється у ході опанування світовою спільнотою смислогенезу. Тобто опанування енергоінформаційного потоку Семантичного Всесвіту, коли спочатку пересічна особистість суб’єктивує його у процеси навчання і самоосвіти, а потім, шляхом входження у комунікаційну взаємодію з іншими учасниками культурно-історичного процесу, створює комунікаційні канали і наповнює їх смислами. Тим самим влаштовує планетарний локалізований колообіг смислів. Так виникає мережева структура, що знаходиться в основі суспільства і від якої походить його назва – мережеве суспільство.
The new architectonics of the planetary world appears during the mastery of the world community by the psychological sense-the flow of the Semantic Universe. Initially the average person subjectivates it in the process of learning and self-education, and then by communicating with other participants in the cultural-historical process, it creates communication channels and fills them with the meanings and thereby arranges the planetary localized circle of meanings. So there is a network structure that is at the heart of society and from which its name comes from the network society.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23874
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bekh Yu._132.pdf456.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.