DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет менеджменту освіти та науки » Наукові праці Факультету менеджменту освіти та науки »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23803
Title: Польська і російська моделі проведення освітньої політики у кінці XVIII – на початку XIX ст.
Other Titles: Polish and Russian models of educational policy at the end of XVIII – beginning of XIX century
Польская и российская модели проведения образовательной политики в конце XVIII – нач. XIX ст.
Authors: Горохов, Сергій Вікторович
Keywords: комісія
фундуш
візітатор
округ
міністерство
університет
гімназія
училище
устав
прикази
едукація
академія
школа
commission
fundush
vizitator
county
ministry
university
high school
college
regulations
education
academy
school
комиссия
фундуш
визитатор
округ
министерство
университет
гимназия
училище
устав
приказы
едукация
академия
школа
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво "Гілея"
Citation: Горохов, С. В. Польська і російська моделі проведення освітньої політики у кінці XVIII – на початку XIX ст. / С. В. Горохов // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашевич ; НПУ імені М. П. Драгомнова, Укр. акад. наук. – Київ : ПП «Видавництво «Гілея», 2014. - Вип. 83 (4). - С. 127-132.
Abstract: На матеріалах праць дореволюційних дослідників та документах міністерства народного просвітництва, розглядаються польська та російська моделі проведення освітньої політики у кінці XVIII – на поч. XIX століття. Автор намагається проаналізувати політичні умови та методи створення польської та російської системи освіти та визначити їх характерні риси атакож, встановити, які цілі і завдання переслідував кожен з учасників цього процесу. В статті здійснено порівняння та встановлено як позитивні, так і негативні аспекти практичної сторони роботи освітніх моделей. Основна увага приділена ролі представників, як польської так і російської спільноти, та встановлено їх безпосереднє місце у процесі проведення освітньої політики. Окремо розглянуто процес адаптації до нових реформаторських заходів на регіональному рівні. В статті наведено статистичні данні, які свідчать про реальні результати роботи місцевих органів управління освітою.
Polish and Russian model of educational policy at the end of XVIII – at the beginning of XIX century is investigated in the article on the materials of prerevolutionary researchers, periodicals and documents of the Ministry of education. The author tries to analyze the political conditions and methods of forming the Polish and Russian educational system, to determine the characteristics of Russian and Polish educational policy and find out what goals and objectives each of the participants of this process were pursued. Both positive and negative aspects of the educational models’ practical side are compared in the article. Emphasis is placed on the role of the Polish and Russian communities’ representatives, and their place in the process of educational policy is defined. Besides, the process of adaptation to the new reforms at the regional level is analyzed. The article presents statistics to show real results of the local education authorities.
На материалах трудов дореволюционных исследователей, документах министерства народного просвещения, рассматривается польская и русская модель проведения образовательной политики в конце XVIII – нач. XIX века. Автор пытается проанализировать политические условия и методы создания польской и российской системы образования, определить характерные черты русской и польской образовательной политики и установить, какие цели и задачи преследовал каждый из участников этого процесса. В статье проведено сравнение и установлены как положительные, так и отрицательные аспекты практической стороны работы образовательных моделей. Основное внимание уделено роли представителей, как польского, так и русского сообщества, и определено их непосредственное место в процессе проведения образовательной политики. Отдельно рассмотрен процесс адаптации к новым реформаторским мероприятиям на региональном уровне. В статье приведены статистические данные, которые свидетельствуют о реальных результатах работы местных органов управления образованием.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23803
Appears in Collections:Наукові праці Факультету менеджменту освіти та науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorokhov.pdfосновна стаття8.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.