DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет менеджменту освіти та науки » Наукові праці Факультету менеджменту освіти та науки »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23683
Title: Цінність праці: матеріальна, соціальна, духовна
Other Titles: Ценность труда: материальная, социальная, духовная
Cennost’ labour: material, social, spiritual
Authors: Отрешко, Володимир Сергійович
Keywords: людина
праця
культура
трудовий спосіб життя
духовні чинники
человек
труд
культура
трудовой образ жизни
духовные факторы
man
labour
culture
labour way of life
spiritual factors
Issue Date: 2013
Publisher: ВІР УАН
Citation: Отрешко, В. Цінність праці : матеріальна, соціальна, духовна / В. С. Отрешко // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашевич ; НПУ імені М. П. Драгомнова, Укр. акад. наук. – Київ : ВІР УАН, 2013. - Вип. 69 (2). - С. 387-390.
Abstract: Аналізується багатоаспектна сутність (і цінність) праці – матеріальна, соціальна, духовна, а також роль духовних чинників в її утвердження та формуванні здорового (трудового) способу життя українського суспільства.
Анализируется многоаспектная сущность (и ценность) труда – материальная, социальная, духовная, а также роль духовных факторов в ее утверждения и формировании здорового (трудового) образа жизни украинского общества.
Multidimensional essence (and value) of labour is Analysed – material, social, spiritual, and also role of spiritual factors in its assertions and forming of healthy (labour) way of life of Ukrainian society.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23683
Appears in Collections:Наукові праці Факультету менеджменту освіти та науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Otreshko.pdfосновна стаття5.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.