DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 06. Історичні науки » Випуск 9 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2357
Title: Регулювання діяльності судових урядовців та адвокатів нормами Другого та Третього Литовських статутів на рубежі XVIII – XIX ст.
Authors: Зосімович, О.
Keywords: Литовські статути
земські суди
судові урядовці
адвокати
Lithuanian Statutes
regional courts
lawyers
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Зосімович О. Регулювання діяльності судових урядовців та адвокатів нормами Другого та Третього Литовських статутів на рубежі XVIII – XIX ст. / О. Зосімович // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наукових праць. – Випуск 9: Ювілейний випуск до 70-річчя професора Борисенка Володимира Йосиповича. – К., 2012. – С. 61-67
Abstract: У статті аналізуються норми Другого та Третього Литовських статутів, які регулювали процес формування кадрового складу земських судів та адвокатури на Правобережній Україні на зламі ХVІІІ – ХІХ ст.
The article analyzes the First and the Second Lithuanian Statutes that were regulating the personal structure and legal profession of the regional courts and lawyers in the Eastern part of Ukraine during XVIII – XIX centures.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2357
Appears in Collections:Випуск 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zosimovych.pdf205.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.