DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 60 (том 1) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23498
Title: Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці військовослужбовців
Authors: Жукевич, І. П.
Keywords: відеоматеріали
засіб навчання
змішане навчання
інформаційно-комунікаційні технології
метод навчання
хмарні технології
професійна підготовка
cloud technologies
information and communication technologies
mixed training
teaching aids
training method
video materials
vocational training
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Жукевич, І. П. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці військовослужбовців / І. П. Жукевич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 60, т. 1. – С. 162-165.
Abstract: У статті розглядаються питання ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці військовослужбовців. На підставі проведеного аналізу науково-педагогічної літератури та власного досвіду виявлено можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі професійної підготовки військовослужбовців. Охарактеризовано найефективніші методи та засоби навчання з використанням інформаційнокомунікаційних технологій, а саме змішане навчання, відеоматеріали, хмарні технології тощо. Виділено позитивні чинники інформаційно-комунікаційних технологій, що підвищують ефективність підготовки військовослужбовців. Обґрунтовано використання інформаційно-комунікаційних технологій, що стає базою для професійної підготовки військовослужбовців та гарантує відповідну якість, варіативність, диференціацію та індивідуалізацію освітнього процесу.
The article deals with the effective use of information and communication technologies in the professional training of servicemen. Based on the analysis of scientific and educational literature and own experience, the possibilities of using information and communication technologies in the training process of servicemen are revealed. The most effective methods and means of education using information and communication technologies are characterized, namely, mixed training, video materials, cloud technologies, etc. Positive factors of information and communication technologies improving the efficiency of military personnel training are highlighted. The use of information and communication technologies is substantiated, which becomes the basis for the professional training of servicemen and guarantees the appropriate quality, variability, differentiation and individualization of the educational process.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23498
Appears in Collections:Випуск 60 (том 1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhukevych I. P..pdf186.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.