DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 55 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23449
Title: Впровадження інноваційних технологій на заняттях іноземної мови
Authors: Камінська-Пархоменко, В. С.
Keywords: сучасні інноваційні технології
модернізація
іноземна мова
комп’ютерні навчальні програми
інтернет-проекти
освітній процес
new innovative technologies
modernization
foreign language
computer training programs
Internet projects
educational process
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Камінська-Пархоменко, В. С. Впровадження інноваційних технологій на заняттях іноземної мови / В. С. Камінська-Пархоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 55. – С. 95-101.
Abstract: Автором статті розглянуто питання впровадження інноваційних технологій на заняттях іноземної мови. Висвітлені різноманітні погляди вчених щодо даної проблематики. Проаналізовані проблеми розвитку сучасної вищої освіти. Вказані можливості впровадження інформаційних технологій на заняттях іноземної мови. Систематизовані основні види та прийоми інформаційної роботи на заняттях іноземної мови. Доведено ефективність впровадження інформаційних технологій та інтернет-ресурсів на заняттях іноземної мови. Запропоновані приклади комп’ютерних навчальних програм та інтернет-проектів для студентів.
Issues of the use of innovative technologies at the foreign language lessons are examined by the author. Different views of scientists on this subject are highlighted. Problems of development of higher education are analyzed. Possibilities of information technologies’ usage at foreign language lessons are pointed out. Basic types and methods of informative work in foreign language lessons are integrated. Efficiency of usage of innovative technologies and I-net resources at the foreign language lessons is proven. Examples of computer Examples of computer training programs and Internet projects for students are offered.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23449
Appears in Collections:Випуск 55

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaminskaya-Parkhomenko V. S..pdf248.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.