DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет спеціальної та інклюзивної освіти » Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23445
Title: Внесок професора І. Єременка у вітчизняну дефектологію
Authors: Супрун, Микола Олексійович
Гладченко, Ірина Вікторівна
Keywords: І. Г. Єременко
наукова спадщина
дефектологія
системи диференційованого навчання
I. G. Eremenko
scientific heritage
defectology
differentiated learning systems
Issue Date: 2017
Publisher: Лабораторія олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України
Citation: Супрун, М. О. Внесок професора І. Єременка у вітчизняну дефектологію / М. О. Супрун, І. В. Гладченко // Теорія і практика спеціальної педагогіки та психології : збірник наукових праць : до 100-річчя від дня народження професора І. Г. Єременка / За ред. О. В. Чеботарьової, І. В. Гладченко. – Київ : Лабораторія олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, 2017. - Вип. 9. - С. 11-16.
Abstract: У статті розкрито внесок у вітчизняну науку відомого вченого-дефектолога І. Г. Єременко. На основі узагальнення архівних матеріалів та наукових праць висвітлені життєвий шлях і наукова діяльність професора. Визначено його роль у становленні української дефектології як керівника відділом дефектології НДІ педагогіки України. Наголошено на важливості і значущості збереження спадщини вітчизняних учених як окремого наукового формування, що впливає на подальший розвиток науки.
The article reveals the contribution to the domestic science of the famous defectologist I. G. Eremenko. On the basis of the generalization of archival materials and scientific works, the life course and scientific activities of the professor are highlighted. It defines its role in the development of Ukrainian defectology as the head of the department of defectology at the Research Institute of Pedagogy of Ukraine. The importance and significance of preserving the heritage of domestic scientists as a separate scientific formation is underlined, and it influences the further development of science.
Description: Список літератури: 1. Бондар В. І. Життя - віддане дефектології (до 85-річчя від дня народження професора І.Г. Єременка) // Дефектологія. - 2001. - No 2. - С. 52–55. 2. Вавіна Л. С., Мерсіянова Г. М. До 90-річчя від дня народження І. Г. Єременка // Дефектологія. - 2006. - No 3. - С. 53–54. 3. Іван Гаврилович Єременко : (До 80-річчя з дня народження) // Педагогіка і психологія. - 1996. - N2. - С.183. 4. Науково-педагогічний внесок І. Г. Єременка в становлення української дефектології : До 85-річчя від дня народження // Педагогічна газета. - 2001. - N6. - С. 3. 5. Несен Г. М. Серце, віддане людям : (Про вченого-дефектолога І. Г. Єременка) / Г. М. Несен, Л. С. Дробот // Освіта. -2001.-N25(2-9 травня). - С.10. 6. Супрун М. О. Теоретико-практичний внесок наукової школи професора І. Г. Єременка у розвиток корекційної педагогіки : сборник научных трудов / М. О. Супрун // Нові технології навчання / Голов. ред. В. О. Зайчук; М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищої освіти. - Київ, 2001. - Вип. 30. - С. 229-234.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23445
ISSN: 978-966-188-199-9
Appears in Collections:Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suprun M. O.pdf264.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.