DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет спеціальної та інклюзивної освіти » Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23444
Title: Нарис життя і науково-педагогічної діяльності М. О. Супруна : До 55-річчя від Дня народження
Authors: Гладченко, І. В.
Ханзерук, Л. О.
Keywords: освіта дітей з порушеннями інтелектуального розвитку
вітчизняна наукова школа
наукова діяльність
викладацька робота
education of children with intellectual disabilities
domestic scientific school
scientific activity
eaching work
Issue Date: 2017
Publisher: Лабораторія олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України
Citation: Гладченко, І. В. Нарис життя і науково-педагогічної діяльності М. О. Супруна : до 55-річчя від Дня народження / І. В. Гладченко, Л. О. Ханзерук // Теорія і практика спеціальної педагогіки та психології : збірник наукових праць : до 100-річчя від дня народження професора І. Г. Єременка / За ред. О. В. Чеботарьової, І. В. Гладченко. – Київ : Лабораторія олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, 2017 - Вип. 9. - С. 240-243.
Abstract: Стаття присвячена 55-річчю від Дня народження М.О. Супруна. Доктор педагогічних наук, професор Микола Олексійович Супрун Понад тридцять років працює у сфері спеціальної та пенітенціарної педагогіки.
The article is dedicated to the 55th anniversary of the birth of M.O. Suprun. Doctor of pedagogical sciences, professor Mykola Oleksiyovych Suprun has been working in the field of special and penitentiary pedagogy for more than thirty years.
Description: Список літератури: 1. Супрун М. О. Основи професійного самовиховання майбутнього співробітника МВС України: [навч. посіб.] / М. О. Супрун. – К.: РВВ КІВС, 1998. – 100 с. 2. Супрун М. О. Основи вікової та педагогічної психології в навчальній та позааудиторній роботі спеціалізованого закладу освіти : [навч. посіб.] / М. О. Супрун. – К. : РВВ КІВС, 1999. – 132 с. 3. Супрун М. О. Корекційне навчання учнів допоміжних закладів освіти: витоки, становлення та розвиток (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) : [монографія] / М. О. Супрун– К. : Вид-во Паливода А. В., 2005. – 328 с. 4. Легуша С. М., Супрун М. О. Правове виховання курсантів вищих навчальних закладів МВС України: сутність, функції та механізм: [монографія]. – К: КЮІ МВС. – 2005. – 265 с. 5. Супрун, М. О. Корекційне виховання учнів допоміжної школи засобами учнівського самоврядування : [монографія] / М. О. Супрун. – К. : МП «Леся», 2009. – 212 с. 6. Бойко-Бузиль Ю. Ю. , Горбенко С. Л. , Кущенко І. В. , Лапко А. Г., Супрун, М. О. Методика викладання психології у вищій школі : [навч. посіб.] - К. : Атіка, 2012. – 272 с.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23444
ISSN: 978-966-188-199-9
Appears in Collections:Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hladchenko I.V._Khanzeruk L.O..pdf266.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.