DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 08. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) » Випуск 3 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2329
Title: Лінгводидактичні аспекти викладання української мови у ліцеї з посиленою військово-професійною підготовкою
Authors: Фесенко, О. Д.
Keywords: українська мова
діагностування
психологічні особливості
регіональні відмінності
Ukrainian language
diagnosis
psychological peculiarities
regional peculiarities
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Фесенко О. Д. Лінгводидактичні аспекти викладання української мови у ліцеї з посиленою військово-професійною підготовкою / О. Д. Фесенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) : Збірник наукових праць / Відп. ред. Л. І. Мацько. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 3 : До 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова. - С. 281-285
Abstract: У результаті лінгводидактичних досліджень в умовах військового ліцею встановлено, що успішність педагогічної взаємодії з вихованцями при навчанні українській мові залежить від своєчасного діагностування мовних знань; врахування психологічних особливостей підліткового розвитку; формування мовної компетентності на основі зв’язних текстів, матеріалів з «малої батьківщини».
Lingvo-didactical studies in military lyceum have shown that successive pedagogical interaction with pupils studying the Ukrainian language depends on in-time diagnosis of the language skills; taking in mind psychological peculiarities of teenagers; forming language skillfulness based on interconnected texts, small homeland’s material.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2329
Appears in Collections:Випуск 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41_Feshenko.pdf690.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.