DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 08. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) » Випуск 3 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2305
Title: Номінації суб’єктів права у необрядових піснях родинної тематики
Authors: Лавриненко, С. Т.
Keywords: українська народна необрядова пісня
правосуб’єктний маркер типу спорідненості
Ukrainian folk non-ritual songs
law subjects markers of kinship
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Лавриненко С. Т. Номінації суб’єктів права у необрядових піснях родинної тематики / С. Т. Лавриненко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) : Збірник наукових праць / Відп. ред. Л. І. Мацько. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. - Вип. 3 : До 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова. – С. 112-120
Abstract: Стаття містить аналіз етномовних маркерів правосуб’єктної парадигми необрядової лірики родинного кола. Розглянуті номінації осіб фіксують уявлення про біологічну чи соціальну спорідненість, реалізуючи інформативність щодо правового потенціалу, визначеного статевими, віковими, майновими, локальними параметрами конкретного суб’єкта.
The article deals with ethnic markers of the law subjects paradigm in non-ritual lyrics of the family cycle. The analyzed nominations reflect biological kinship and social reflections realizing an informative legal potential predetermined by gender, age, property and local parameters of law subjects.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2305
Appears in Collections:Випуск 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_Lavrynenko.pdf1.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.