DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови » Випуск 12 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22719
Title: Вербалізація категорії оцінки у творах братів Капранових
Authors: Гузенко, С. В.
Keywords: категорія оцінки
вербалізація оцінки
оцінний компонент
evaluation category
verbalization evaluation
evaluative component
Issue Date: 2015
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Гузенко, С. В. Вербалізація категорії оцінки у творах братів Капранових / С. В. Гузенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 12. – C. 206-209.
Abstract: Предметом аналізу статті є особливості функціонування катег орії оцінки у творах сучасних письменників – братів Капранових. Автор визначає, що основними об’єктами оцінки є політична ситуація, сімейні стосунки, суб’ єктами – герої творів і автори. У публікації підтверджено, що оцінка вербалізована за допомогою прикметників та дієслів; за морфологічними ознаками – за допомогою суфіксації та префіксації.
The subject of the article is analysis of the peculiarities of evaluation category in the works of contemporary writers – Kapranov brothers. The author determines that the main object of evaluation is the political situation, family relationships, subject of evaluation is the characters of works and authors. The publication confirms that the evaluation verbalizes using adjectives a nd verbs; the morphological features are using suffixation and prefixation.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22719
Appears in Collections:Випуск 12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huzenko.pdf398.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.