DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 53 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22660
Title: Розвиток системи фізичної освіти у майбутніх учителів хімії і біології
Other Titles: Development of the system of physical education of the future teachers of chemistry and biology
Authors: Сільвейстр, А. М.
Keywords: фізична освіта
фізична підготовка
майбутні учителі
навчально-виховний процес
знання
природничо-наукове мислення
світогляд
physical education
physical training
future teachers
educational process
knowledge
natural-scientific thinking
worldview
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Сільвейстр, А. М. Розвиток системи фізичної освіти у майбутніх учителів хімії і біології / А. М. Сільвейстр // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 53. - С. 281-285.
Abstract: У статті розглядається система підготовки майбутніх учителів хімії і біології з фізики. Фізична освіта для даних спеціальностей забезпечує фундаментальну, наукову, професійну та практичну підготовку, а це, в свою чергу, дає можливість студентам даного профілю вдосконалювати свої знання, вміння і навички як у науковій, так і професійній підготовці. Виходячи з реформування і вдосконалення системи фізичної підготовки майбутніх учителів нефізичних спеціальностей педагогічних університетів, ми спираємося на: вивчення та узагальнення здобутків минулого й сьогодення в Україні та за її межами; вивчення пеердового досвіду навчально- виховних закладів; демократичний підхід у навчально-виховному процесі; нові взаємовідносини між викладачами та студентами, які сприяють розвитку творчості та ініціативи; нові прогресивні світові концепції, які надають відкритості системі фізичної освіти в цілому.
In the article the system of training future teachers chemistry and biology of physics. Physical education for these professions provides fundamental, scientific, professional and practical training, which in turn enables students this profile to improve their knowledge and skills both in research and training. Based on the reform and improvement of the system of physical training of future teachers of nonphysical specialties of pedagogical universities, we rely on: achievements of the past and the present in Ukraine and abroad; research on best practices of educational institutions; democratic approach in the educational process; a new relationship between teachers and students that promote creativity and initiative; new progressive concept of the world that allow the system of physical education to be open.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22660
Appears in Collections:Випуск 53

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Silveystr.pdf325.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.