DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 53 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22651
Title: Фундаментальні біологічні проблеми водневої енергетики
Other Titles: Fundamental biological problems of hydrogen energy
Authors: Подорванов, В. В.
Keywords: мікроводорості
водень
фотосинтез
біоенергетика
поновлювані джерела енергії
гідрогеназа
Chlamydomonas reinhardtii
microalgae
hydrogen
photosynthesis
bioenergetics
hydrogenase
renewable energy
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Подорванов, В. В. Фундаментальні біологічні проблеми водневої енергетики / В. В. Подорванов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 53. - С. 250-255.
Abstract: Представлено короткий огляд сучасного стану досліджень фотосинтетичного виділення водню мікроводоростями, які направлені на створення альтернативної водневої біоенергетики. Наведені дані про механізми утворення водню мікроводоростями і про ферменти, які каталізують цей процес. Здатність продукувати водень в різних обсягах проявляється при адаптації культур мікроводоростей до стресових умов існування. Розглядаються перспективи використання мікроводоростей як перетворювачів сонячної енергії в молекулярний водень. Національною академією наук України вже біля 10 років запроваджено цільову комплексну програму наукових досліджень з фундаментальних проблем водневої енергетики, яка складається з трьох основних напрямів: 1) отримання водню; 2) збереження водню і 3) застосування водню.
A brief overview of the current state of research on microalgae photosynthetic hydrogen evolution, aimed at creating alternative hydrogen bioenergy. These data on the mechanisms of formation of hydrogen by microalgae and enzymes that catalyze this process. The ability to produce hydrogen in varying amounts shown in adapting cultures of microalgae to stressful living conditions. The prospects of using microalgae as transformers of solar energy in molecular hydrogen. National Academy of Sciences of Ukraine for nearly 10 years conducted research on the target complex program of scientific research on fundamental problems of hydrogen energy, which consists of three pillars: 1) the production of hydrogen, 2) preservation of hydrogen and 3) the use of hydrogen.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22651
Appears in Collections:Випуск 53

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podorvanov.pdf337.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.