DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 17 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22598
Title: Передумови переходу до демократії: ризики транзитивного суспільства
Authors: Бабкіна, О. В.
Keywords: демократизація
передумови демократизації
політичний розвиток модернізації
трансформація
транзитологія
демократичний транзит
консолідація демократії
перехідний політичний режим
democratization preconditions of democratization
modernization of the political development
transformation
transitology
democratic transition and consolidation of democracy
the transitional political regime
Issue Date: 2015
Citation: Бабкіна, О. В. Передумови переходу до демократії : ризики транзитивного суспільства / О. В. Бабкіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 17. - C. 3-11.
Abstract: У статті систематизовано здобутки й аналітичні можливості субдисципліни політології - транзитології для вивчення політичного розвитку посткомуністичних суспільств. Розкрито характерні ознаки системної політичної трансформації в умовах перехідного політичного розвитку посткомуністичних суспільств. Встановлено особливості демократичного транзиту наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття.
Political development and democratiezation processes in postcommunist societies are examined. It is systematized the main achievements and analytical possibilities of transitology as a subdiscipline of Political Science in the tradition political development of postcommunist societies. The features of systematic political transformation are exposed in the context of political transformation in the conditions of transitional political development of postcommunist societies.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22598
Appears in Collections:Випуск 17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nchnpu_022_2015_17_3.pdf315.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.