DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 53 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22596
Title: Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності як один із засобів професійного зростання вчителя біології
Other Titles: Development of informative competence as one of facilities of professional height of teacher of biology
Authors: Одайник, С. Ф.
Мазаєва, К. В.
Keywords: компетентність
ключові компетентності
професійна компетентність
інформаційно-комунікаційна компетентність
дистанційне навчання
педагогічні технології дистанційного навчання
онлайн-заняття
вебінар
competence
key competences
professional competence
informational competence
distance learning
educational technology of the distance learning
online classes
webinars
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Одайник, С. Ф. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності як один із засобів професійного зростання вчителя біології / С. Ф. Одайник, К. В. Мазаєва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 53. - С. 213-217.
Abstract: Стаття присвячена аналізу сутності інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів біології як одної із ключових компетентностей учителя. Доведено, що інформаційно-комунікаційна компетентність учителя біології за сучасних умов є обов’язковою складовою професійної компетентності. У статті обґрунтовано необхідність розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів біології в умовах переходу українського суспільства до широкого використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освіті і суспільному житті. Пропонуються умови розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів біології та екології у системі післядипломної підготовки як важливого напряму вдосконалення їх професійної майстерності. Означено тематику онлайн-занять і вебінарів, що з доведеною результативністю позитивно впливають на підвищення фахової компетентності вчителів. У статті окреслено ряд проблем, що потребують розв’язання для досягнення високого рівня інформаційної компетентності вчителів біології.
This article analyzes the nature of information competence of teachers of biology as one of the key competencies teacher. Proved that information competence biology teacher in modern conditions is a mandatory component of professional competence. In the article substantiates the necessity development of the information competence biology teachers in conditions of transition of Ukrainian society to the widespread use of modern information and communication technologies in education and public life. Proposed terms of the development information competence of teachers of biology and ecology in the system of postgraduate training as an important direction to improve their professional competence. In the article is proposed topics online training and webinars that with proven positive impact on productivity of improving professional competence of teachers. In this article outlines a number of problems to be addressed to achieve a high level of information competence biology teacher’s.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22596
Appears in Collections:Випуск 53

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Odaynyk.pdf323.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.