DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 54 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22516
Title: Професійне самовизначення особистості як підготовка майбутнього фахівця в сучасних умовах
Authors: Собкевич, Л. В.
Keywords: професійне самовизначення особистості
вибір професії
професійні інтереси
професійна орієнтація
професійна адаптація
професійне середовище
професійна діяльність
professional determination of personality
selection of occupation
interest to profession
professional orientation
professional adaptation
professional environment
professional activities
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Собкевич, Л. В. Професійне самовизначення особистості як підготовка майбутнього фахівця в сучасних умовах / Л. В. Собкевич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 54. – С. 184-190.
Abstract: В статті розкрито тему професійного самовизначення особистості в сучасних умовах у контексті процесу підготовки молодої людини до якісної професійної діяльності. Представлено об’єктивні вимоги майбутнього професійного середовища, що надалісформують соціальне замовлення на працівників, які будуть здатні швидко адаптуватися до нових умов виробництва, що динамічно змінюються, зможуть легко переходити від одного виду праці до іншого, та матимуть здібності до широкого кола професій. Показано взаємозв’язок особистості та професії в суспільстві, що визначається, перш за все, прагненням взаємної злагоди людини й потреб виробництва, де в основі розвитку даного процесу лежить механізм обміну інтересів та знань людини на умови її життя. Цінним тут є також узгодження взаємодії особистості, як носія потенційних можливостей виконання конкретних функцій, та професії, як середовища для розвитку професійного потенціалу. Адже в суспільстві мають існувати засоби, метою яких є створення балансу між потребами особистості та вимогами виробництва, і тут важливе місце належить системі професійної орієнтації в школі, яка спрямовується на підготовку учнівської молоді до професійного самовизначення в сучасних умовах.
This article describes professional determination of personality namely selection of future occupation in to modern environment from prospective of preparation to professional life and conscienti ous work. Jobmarket influenced by economical condition srequire future employees to be capable for fast adaptation to dynamically changing production, easy change of occupation from wide range of professions. Linkage between the person and its profession has objective to manage mutual consent of personality and the job driven by trading of professional qualities to achieve better terms of life. Having in mindthat personality has potential capabilities to execute certain functions, that’s important to align its exchange with occupation to support in to development of professionalism. However society established the balance between industry needs and satisfaction of personality demands, there for eschool education should support in to professional orientation to leadteens in to professional determination with in modern and fast changing environment
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22516
Appears in Collections:Випуск 54

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sobkevych L. V..pdf242.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.