DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 18 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22509
Title: Становлення та розвиток теоретичних основ місцевого самоврядування в історії політичної думки
Authors: Бровко, О. В.
Keywords: місцеве самоврядування
держава
суспільство
демократія
територіальна громада
децентралізація
публічна влада
громадівська теорія
local self-government
state
community
decentralization
community theory
state theory
dichotomous concept of the local self-government
publicauthority
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Бровко, О. В. Становлення та розвиток теоретичних основ місцевого самоврядування в історії політичної думки / О. В. Бровко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 18. – С. 24-30.
Abstract: У статті розглянуті історичні етапи розвитку місцевого самоврядування та теоретичні положення, що розкривають сутність місцевого самоврядування, які з'являлись з часів середньовіччя до середини XIX століття набули концептуального оформлення у межах основних наукових концепцій, які по різному тлумачать сутність цього інституту та особливості його взаємовідносин з державою. Досліджено характеристики основних концепцій місцевого самоврядування. Особлива увага приділяється громадівського, державницького та концепції дихотомічної природи місцевого самоврядування. Розкрито погляди сучасних науковців на соціальну природу місцевого самоврядування.
The article describes the historical stages of local self-governments and theoretical concepts that reveal the essence of local government, which appeared over a period of time from the Middle Ages to the mid XIX century and acquired a conceptual design within the basic scientific concepts, and which differently interpret the essence of the institution and especially its relations with the state. The characteristics of the local government basic concepts have been investigated. Particular attention is paid to the сommunity, state and dichotomous concepts of the local self-government. The views of contemporary scholars on the social nature of local self-government have been revealed.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22509
Appears in Collections:Випуск 18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nchnpu_022_2015_18_7.pdf318.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.