DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови » Випуск 11 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22471
Title: Особливості реалізації семантики якості предикатами в сучасній українській мові
Authors: Кавера, Н. В.
Keywords: предикат якісного стану
валентність
якісний прикметник
предикативний прикметник
семантико-синтаксична структура речення
елементарне речення
предикат качественного состояния
валентность
качественное прилагательное
предикативное прилагательное
семантико-синтаксическая структура предложения
элементарное предложение
predicate of qualitative state
valency
qualitative adjective
predicative adjective
semantic and syntactic structure of sentence
elementary sentence
Issue Date: 2014
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Кавера, Н. В. Особливості реалізації семантики якості предикатами в сучасній українській мові / Н. В. Кавера // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 11. – C. 94-98.
Abstract: У статті визначено місце предикатів якісного стану в значеннєвих класифікаціях предикатів, з’ясовано сутність семантики якісного стану, проаналізовано семантико-синтаксичну структуру речень із цими предикатами, схарактеризовано їхню морфологічну експлікацію.
В статье определено место предикатов качественного состояния в семантических классификациях предикатов, установлено значение качественного состояния, проанализирована семантико-синтаксическая структура предложений с этими предикатами, охарактеризована морфологическая экспликация этих предикатов.
In the article the location of predicates of qualitative state in semantic classifications of predicates is determined, the essence of qualitative state is found out, the peculiarities of semantic and syntactic structure of the sentences with these predicates are analyzed, their morphological explication is defined.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22471
Appears in Collections:Випуск 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kavera.pdf281.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.