DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 54 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22461
Title: Підготовка майбутнього вчителя до організації науково-дослідної роботи учнів як тенденция трудового навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
Authors: Маркусь, І. С.
Сиротюк, В. Д.
Keywords: підготовка майбутнього вчителя
трудове навчання
науково-дослідна робота учнів
навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
preparation of future teacher
labour studies
research work of students
studies in general educational establishments
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Маркусь, І. С. Підготовка майбутнього вчителя до організації науково-дослідної роботи учнів як тенденция трудового навчання в загальноосвітніх навчальних закладах / І. С. Маркусь, В. Д. Сиротюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 54. – С. 92-97.
Abstract: У статті мова йде про те, що основні завдання вчителів у загальноосвітніх навчальних закладах різного профілю – це індивідуальний підхід до кожного учня, спрямований на саморозвиток і самореалізацію творчих здібностей, і професійна орієнтація молоді відповідно до вибраного напряму навчання. Одним із методів є об’єднання науково-дослідної роботи учнів з трудовим навчанням і включення такої діяльності у навчальні плани. При цьому розв’язуються такі завдання: трудове навчання забезпечується через виконання науково-дослідницької роботи учнів; індивідуальний підхід здійснюється відносно кожного учня, оскільки при виконанні науково-дослідної роботи відбувається безпосередня взаємодія з науковим керівником; займаючись науково-дослідною роботою учні ознайомлюються із сучасним станом розвитку науки, техніки і технологій безпосередньо в навчальному процесі.
In the article the question is that basic tasks of teachers in general educational establishments of different type are the individual going near every student, sent to independent development and selfrealization of creative capabilities, and professional orientation of young people in accordance with the chosen direction of studies. One of methods there is an association of scientifically-research work of students with labour studies and including of such activity in curricula. Thus such tasks get untied: labour studies are provided through implementation of scientifically-research work of students; individual approach is carried out in relation to every student, as at implementation of research work there is the direct co-operating with a scientific leader; occupying students meet research work with modern development of science, technique and technologies status directly in a educational process.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22461
Appears in Collections:Випуск 54

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Markus I. S., Syrotyuk V. D..pdf231.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.