DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 54 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22460
Title: Підготовка вчителів трудового навчання у другій половині ХХ століття
Authors: Ляшук, Ю. В.
Keywords: історико-педагогічний аналіз
постанови партії та уряду радянської держави за 1950–1991 з питань навчання фахівців із трудової підготовки
вчителі трудового навчання
historical and pedagogical analysis of statutes
party and government of the Soviet state in 1950–1991 on training specialists in labor training
labor training teachers
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Ляшук, Ю. В. Підготовка вчителів трудового навчання у другій половині ХХ століття / Ю. В. Лящук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 54. – С. 83-88.
Abstract: У статті підкреслено актуальність вивчення питання підготовки педагогічних кадрів, що здійснювали трудову підготовку учнівської молоді в різні історичні періоди, для сучасної педагогічної науки. Здійснено історико-педагогічний аналіз підготовки вчителів України до викладання трудового та виробничого навчання у загальноосвітніх закладах починаючи з 1950 років і до 1991 року; охарактеризовано освітні нормативно-правові документи, що визначали політику в галузі освіти України в ці роки; виокремлено етапи та провідні тенденції цього процесу за часів УРСР. Досліджено, що на першому етапі у ВНЗ здійснювалася підготовка майбутніх вчителів математики, фізики, природознавства, географії, хімії, що була лише пов’язана з трудовим і виробничим навчанням; на другому відбувалося становлення і розвиток системи підготовки вчителів трудового навчання у педагогічних інститутах.
The paper stressed the relevance of research into the teacher training that was performed labor training of students in different historical periods of modern pedagogy. Done historical and pedagogical analysis of training teachers to teach Ukraine labor and industrial training in secondary schools since 1950 and 1991; characterized educational normative legal documents that define policies for education Ukraine in those years; singled out the stages and key trends of this process in the days of the USSR. It's revealed that the first phase carried out in universities training future teachers of mathematics, physics, science, geography, chemistry, was only linked to employment and industrial training; the second was the establishment and development of training teachers of labor studies at educational institutions.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22460
Appears in Collections:Випуск 54

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lyashuk Y. V..pdf240.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.