DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови » Випуск 10 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22363
Title: Romantyczne wartosci jako wzor cnot obywatelskich w tworczosci T. Szewczenki w kontekscie poezji europejskiej
Authors: Jakubowska-Krawczyk, K.
Keywords: patriotyzm
cnota
tożsamość narodowa
poezja Tarasa Szewczenki
Filomaci
Issue Date: 2013
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Jakubowska-Krawczyk, К. Romantyczne wartosci jako wzor cnot obywatelskich w tworczosci T. Szewczenki w kontekscie poezji europejskiej / K. Jakubowska-Krawczyk // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 10. – C. 75-80.
Abstract: W artykule przeanalizowano poezję Tarasa Szewczenki pod kątem tworzenia się ukraińskiej tożsamości narodowej. Ukazano jej związki z europejską tradycją romantyczą oraz pisarzami polskimi.
In this study I analyse the impact of the works of Taras Shevchenko on the emergence of the Ukrainian national identity. I also show how they were related to the European romantic tradition and Polish poetry.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22363
Appears in Collections:Випуск 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakubowska-Krawczyk.pdf224.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.