DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 07. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія » Випуск 34 (47) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22358
Title: Поняття демократії і демократизації суспільства в сучасному політологічному дискурсі
Other Titles: Concept of democracy to democratization of society in modern political discourse
Authors: Береза, В. О.
Keywords: людина
політика
культура
демократія
громадянське суспільство
політична соціалізація
human
policy
culture
democracy
civil society
political socialization
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Береза, В. О. Поняття демократії і демократизації суспільства в сучасному політологічному дискурсі / В. О. Береза // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 34 (47). – С. 143-151.
Abstract: Сьогодні людство намагається подолати суперечності й конфлікти минулого століття на засадах демократії як найбільш ефективного і перспективного механізму розвитку. Україна, як і світ загалом, сьогодні трансформується в контексті демократичних перетворень. Цей вибір стосується організації виробництва і споживання, політичного життя і культури, духовного розвитку і суспільної моралі. Підвладна процесу демократизації і політична соціалізація особистості. В демократичному суспільстві, яке розбудовує Україна, політична соціалізація має бути явищем відкритим, свободним, тобто демократичним. Тому демократизацію політичної соціалізації особистості слід розглядати як одну з головних тенденцій розвитку сучасного українського соціуму.
Today humanity tries to overcome contradictions and conflicts of past century on principles of democracy as the most effective and perspective mechanism of development. Ukraine, as well as world, on the whole, is today transformed in the context of democratic transformations. This choice touches organization of production and consumption, political life and culture, spiritual development and public moral. Subject to the process of democratization and political socialization of personality. In democratic society which develops Ukraine, political socialization must be the opened phenomenon, that is democratic. Therefore democratization of political socialization of personality it follows to examine as one of main progress of modern Ukrainian society trends.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22358
Appears in Collections:Випуск 34 (47)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nchnpu_7_2015_34_21.pdf178.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.