DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти » Випуск 11 (16) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22067
Title: Рівень сформованості професійної компетентності майбутніх учителів художньо-естетичних дисциплін (за результатами констатувального дослідження)
Authors: Коночкіна, О. І.
Keywords: критерии диагностики
уровень сформированности профессиональной компетентности
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Коночкіна, О. І. Рівень сформованості професійної компетентності майбутніх учителів художньо-естетичних дисциплін (за результатами констатувального дослідження) / О. І. Коночкіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 11 (16) : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти», 27-29 квітня 2011 року. - С. 100-104.
Abstract: В статье приводится количественный и качественный анализ результатов констатирующего исследования уровней сформированности профессиональной компетентности будущих учителей художественно-эстетических дисциплин.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22067
Appears in Collections:Випуск 11 (16)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konochkina.pdf346.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.