DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 8 (102) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22012
Title: Вікові особливості розвитку основних компонентів координаційної та спеціальної підготовленості підлітків і юнаків у процесі багаторічних занять вільною боротьбою
Authors: Волков, Л. В.
Захарків, С. Й.
Семенюшко, О. І.
Keywords: вільна боротьба
координаційні здібності
спеціальна підготовленість
сенситивні періоди
вікова періодизація
free fight
coordination abilities
special preparedness
sensational periods
age periodization
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Волков, Л. В. Вікові особливості розвитку основних компонентів координаційної та спеціальної підготовленості підлітків і юнаків у процесі багаторічних занять вільною боротьбою / Л. В. Волков, С. Й. Захарків, О. І. Семенюшко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 8 (102). – С. 30-36.
Abstract: Результати теоретичних та експериментальних досліджень дозволяють визначитися зі змістом та реалізацією принципу відповідності педагогічних, тренувальних впливів закономірностям розвитку зростаючого організму. Цей принцип заснований на закономірностях гетерохронного розвитку рухових, координаційних та фізичних здібностей з обов`язковим виділенням їхніх сенситивних періодів у процесі спортивної підготовки. Теоретичне обґрунтування і практична реалізація даного принципу здійснена на основі вивчення вікових закономірностей розвитку основних компонентів координаційної та спеціальної підготовленості підлітків та юнаків 11-17 років у процесі багаторічних занять вільною боротьбою.
The results of theoretical and experimental research allow us to determine the content of the principle of conformity of the principle of the correspondence of pedagogical and training effects of the laws of development of the growing organism. This principle is based on the laws of the heterochronous development of motor (coordination) and physical abilities, with the mandatory allocation of their sessional periods in the process of physical training. Theoretical substantiation and practical realization of the principles of the given on the basis of the study of age patterns of development of the main components of the coordination and special preparedness of adolescents and boys 11-17 years in the process of long-term classes free-of-struggle.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22012
Appears in Collections:Випуск 8 (102)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volkov L., Zakharkiv S., Semeniusko O..pdf413.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.