DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 20 (27) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21823
Title: Про турніри юних інформатиків
Authors: Горошко, Ю. В.
Мельник, В. І.
Міца, О. В.
Keywords: турнір юних інформатиків
комп’ютерна програма
моделювання
АСМ
турнир юных информатиков
компьютерная программа
моделирование
tournaments of young computer scientists
computer program
modeling
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Горошко, Ю. В. Про турніри юних інформатиків / Ю. В. Горошко, В. І. Мельник, О. В. Міца // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 20 (27). – С. 32-39.
Abstract: У статті проаналізовано Всеукраїнські турніри юних інформатиків за останні роки. Розглянуто особливості проведення кожного з трьох турів турніру. Показано позитивну динаміку зростання кількості команд з 2013 року. Наведено розбір задач третього туру турніру 2017 р. З’ясовано, що серед проблем щодо турніру важливою є відсутність офіційного онлайн-ресурсу турніру, тому пропонується організувати відповідний сайт для збереження даних про турніри – умови задач як першого, так і третього турів, учнівські розв’язки задач першого туру, підсумкові таблиці з результатами тощо.
В статье проанализированы Всеукраинские турниры юных информатиков за последние годы. Рассмотрены особенности проведения каждого из трёх туров турнира. Показана позитивная динамика роста количества команд с 2013 года. Предложен разбор задач третьего тура турнира 2017 г. Выяснено, что одной из важных проблем турнира является отсутствие официального онлайн-ресурса турнира, поэтому предлагается организовать соответствующий сайт для сохранения данных о турнирах – условий задач как первого, так и третьего туров, ученических решений задач первого тура, итоговых таблиц с результатами и т.д.
All-Ukrainian tournaments of young computer scientists in recent years have been analyzed in the article. The peculiarities of each of the three rounds of the tournament are considered. The positive dynamics of the growth of the number of teams since 2013 is shown. The analysis of tasks of the third round of the tournament of 2017 is offered. It was found out that one of the important problems of the tournament is the lack of an official online tournament resource, therefore it is proposed to organize an appropriate site for storing data about tournaments – the conditions for the tasks of both the first and third rounds, the student's solutions of the tasks of the first round, the final tables with results etc.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21823
Appears in Collections:Випуск 20 (27)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Horoshko_Melnyk_Mitsa.pdf634.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.