DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 09. Сучасні тенденції розвитку мов » Випуск 14 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21619
Title: Диференціація дескрипцій наукової комунікації у сучасній лінгвістиці
Authors: Щербина, С. М.
Keywords: комунікація
наукова комунікація
стиль
дискурс
текст
науковий стиль
науковий дискурс
коммуникация
научная коммуникация
научный стиль
научный дискурс
communication
scientific communication
style
discourse
text
scientific style
scientific discourse
Issue Date: 2016
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Щербина, С. М. Диференціація дескрипцій наукової комунікації у сучасній лінгвістиці / С. М. Щербина // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 14. – С. 253-260.
Abstract: У статті розглядається сутність наукової комунікації та її основних дескрипцій, якими є стиль, дискурс, текст, науковий стиль, науковий дискурс, що перебувають у певних відношеннях між собою. Порушується проблема термінологічного змішування цих понять, зокрема, вживання одного поняття у значенні іншого, синонімічна дублетність тощо. Пропонується обгрунтований погляд щодо диференціації термінів наукової комунікації.
В статье рассматривается сущность научной коммуникации и ее основных дескрипций: стиль, дискурс, текст, научный стиль, научный дискурс, находящихся между собой в определенных отношениях. Обсуждается проблема терминологического смешивания данных понятий, в частности, употребление одного понятия в значении другого, синонимическая дублетность и т. д. Предлагается обоснованный взгляд по поводу дифференциации терминов научной коммуникации.
The article deals with the notion of scientific communication and its main descriptions: style, discourse, text, scientific style, scientific discourse having certain relation among them. The problem of mixing terminology of these concepts has been discussed, in particular, the use of concepts within the meaning of one another, synonymous doublets, etc. The reasoned opinion about the differentiation of terms of scientific communication has been offered.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21619
Appears in Collections:Випуск 14
Випуск 14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shcherbyna.pdf439.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.