DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 7 (101) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21485
Title: Впровадження методики диференціації фізичних навантажень у фізичному вихованні учнів 7-х класів з урахуванням рівня біологічного розвитку
Other Titles: Introduction of methods of differentiation of physical activities in the physical education of pupils of the 7th grade, taking into account the level of biological development
Authors: Пятисоцька, С. С.
Жерновнікова, Я. В.
Keywords: фізичне виховання
учні основної школи
фізична підготовленість
фізичні навантаження
біологічний розвиток
фізичні здібності
physical education
pupils of the basic school
physical readiness
physical activity
biological development
physical abilities
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Пятисоцька, С. С. Впровадження методики диференціації фізичних навантажень у фізичному вихованні учнів 7-х класів з урахуванням рівня біологічного розвитку / С. С. Пятисоцька, Я. В. Жерновнікова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018 – Вип. 7 (101). – С. 76-79.
Abstract: Статтю присвячено обґрунтуванню ефективності методики диференційованого підбору навантажень при вихованні фізичних якостей учнів основної школи на уроках фізичної культури. Для того, щоб обрати навантаження оптимальної величини, яке б сприяло розвитку рухових здібностей, пропонується визначати рівень біологічного розвитку. Досліджено групу учнів 7-х класів протягом навчального року. Результати дослідження показали, що розвиток фізичних здібностей у дітей відбувається нерівномірно, у дітей одного календарного віку вони суттєво розрізняються. Впровадження експериментальної методики в основній групі дозволило підвищити рівень розвитку рухових якостей дітей. Порівняльний аналіз результатів контрольної і основної груп дозволив встановити, що за показниками сили верхніх кінцівок, гнучкості, витривалості та спритності учні основної групи випереджають учнів контрольної. За рівнем розвитку бистроти в обох групах відбувся позитивний приріст, однак ці зміни мали недостовірний характер. Це зумовлено більш раціональним підбором вправ та розміру навантажень в основній групі, що засноване на врахуванні рівня біологічного розвитку дітей та відповідному рівні фізичної підготовленості.
Article is devoted to the substantiation of the effectiveness of the method of differentiated selection of loads in the education of physical qualities of pupils of the main school at the lessons of physical culture. In order to choose the optimal load, which would contribute to the development of motor abilities, it is proposed to determine the level of biological development. 90 schoolchildren of 7 classes were tested, 50 of them girls and 40 boys. Physical characteristics of speed, strength, endurance, agility and flexibility are determined. In all tests, students were tested at the beginning and at the end of the school year. Statistical processing of the results of testing the physical qualities of schoolchildren was carried out using the computer program STATISTICA 6.0 (StatSoft Inc., USA). Quantitative indicators are presented as the mean of the arithmetic mean and its standard error ( X m). Accuracy of the mean values was determined using 95% confidence interval. Verification of the hypotheses on the equality of mean values was carried out using Student's t-test for independent groups. Analyzing the data of testing of the basic group it is determined that in the group of children of the 7th grade the greatest increase was observed in the level of development of strength and flexibility. Comparative analysis of the results of the control and main groups made it possible to establish that in terms of strengths of the upper extremities, flexibility, endurance and dexterity, the students of the main group outstripped the control students. In terms of the level of development of speed in both groups a positive increase took place; however, these changes were of an unreliable nature. Thus, the proposed experimental method for developing the motor qualities of primary school students in physical education classes can be recognized as effective, as its introduction into practice led to positive changes at a reliable level.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21485
Appears in Collections:Випуск 7 (101)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pyatisotskaya S. S, Zhernovnikova Ya. V..pdf178.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.