DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет спеціальної та інклюзивної освіти » Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21284
Title: Особистість вихователя спеціальної школи-інтернату
Authors: Супрун, Микола Олексійович
Keywords: особистість
педагог
дефектолог
учитель
вихователь
personality
educator
teacher
tutor
Issue Date: 2013
Publisher: Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
Citation: Супрун, М. О. Особистість вихователя спеціальної школи-інтернату / М. О. Супрун // Дефектологія. Особлива дитина : навчання і виховання. - 2013. - № 2 (66). – С. 15-17.
Abstract: Аналізується проблема формування особистості вихователя сучасної спеціальної школи-інтернату для різних категорій учнів з особливими потребами. Висловлюється авторське бачення сутності особистості сучасного педагога-вихователя спеціального закладу освіти
The problem of formation of tutor’s personality of modern special school for various categories of students with special needs is analyzed. The author’s vision of the essence of the modern tutor of special school is expressed.
Description: Література. 1. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання. – К. : ІЗМН МО України, 1998. 2. Боришевський М. Й. Проблеми гуманізації виховного процесу: соціально-психологічний аспект // Інформ. бюлетень АПН України, 1993. – № 3 – 4. – С. 3 – 10. 3. Киричук О. В. Концепція виховання підростаючих поколінь суверенної України // Рідна школа.–1991. – № 5. – С. 3 – 10. 4. Сухомлинский В. А. О воспитании. – М. : Педагогика, 1978. 5. Сухомлинський В. О. Виховання без покарань // Вибр. твори : в 5 т. – К. : Вища школа, 1980. – С. 343 – 347. 6. Синьов В. М., Пометун О. І., Кривуша В. І., Супрун М. О. Основи теорії виховання: навч. посіб. / За ред. В. М. Синьова. – К. :РВВ КІВС, 2000.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21284
ISSN: 2312-2781
Appears in Collections:Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suprun M. O.pdfстаття131.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.