DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет спеціальної та інклюзивної освіти » Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21283
Title: Педагогіка співпраці академіка В. М. Синьова
Authors: Супрун, Микола Олексійович
Keywords: педагогіка
виховання
девіантна поведінка
суспільство
pedagogics
bringing up
deviant behavior
society
Issue Date: 2014
Publisher: Комунальне піідприємство “Видавництво “Черніігіівськіі обереги”
Citation: Супрун, М. О. Педагогіка співпраці академіка В. М. Синьова / М. О. Супрун // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал. - 2014. - № 1 (5). - С. 179-184.
Abstract: Проаналізовано теоретичні засади педагогіки співпраці, розроблені відомим вітчизняним ученим академіком В. М. Синьовим. Розглянуто питання ресоціалізаці засуджених у сучасному суспільстві (соціально-психологічний аспект). Окреслено напрями подальших наукових пошуків у межах означеної проблеми дослідження.
Theoretical principles of Pedagogics of cooperation worked out by the famous scientist of our country V. M. Syniov are analysed. The issues of the resocialization of convicted offenders in modern society (social-psychological aspect) are considered. The directions for further scientific research of the mentioned problems are defined.
Description: Список використаних джерел. 1. Беца А. В. Организация и педагогическое руководство самовоспитанием осужденных / Беца А. В. – К. : КФ ВИПК МВД СССР, 1989. – 25 с. 2. Синев В. Н. Педагогика сотрудничества в индивидуальной вос-питательной работе с осужденными в ИТУ / В. Н. Синев // Совершенствование воспитательной деятельности органов исполнения наказания : сб. науч. тр. – Рязань : РВШ МВД РФ, 1992. – С. 3–18. 3. Синьов В. М. Пенітенціарна педагогіка : навч. посіб. / Синьов В. М., Кривуша В. І., Беца О. В. – К. : РВВ КІВС при УАВС, 1996. – 215 с. 4. Пенитенциарная психология, педагогика и совершенствование организации воспитательной работы с осужденными в ИТК / под ред. В. Н. Синева, В. И. Кривуши. – К. : РИО КИВД при УАВД, 1993.– 156 с. 5. Словарь основных терминов исправительно-трудовой психологии и педагогики / Беца А. В., Кондратьев В. А., Кривуша В. И. и др. ; под ред. В. Н. Синева, B. C. Медведева. – К. : КФ ВИПК МВД СССР, 1990. – 241 с. 6. Кривуша В.І. Пенітенціарна педагогіка : завдання, ситуації, питання для самоконтролю / за заг. ред. В. М. Синьова. – К. : РВВ КГВС, 1997. – 264 с. 7. Татенко В. О. Як стати лідером : поради психолога / Татенко В. О. – К. : Фонд Українська перспектива, 1999. – 140 с.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21283
Appears in Collections:Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suprun M. O..pdfстаття564.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.