DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 3К (97) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21221
Title: Foreign experience of professional training of specialists in universities for work in tourism sphere
Other Titles: Закордонний досвід професійної підготовки фахівців у ВНЗ для роботи у сфері туризму
Authors: Skrypchenko, I. T.
Keywords: professional training
foreign experience
the direction of training
discipline
the sphere of tourism
професійна підготовка
закордонний досвід
напрям підготовки
навчальні дисципліни
сфера туризму
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Skrypchenko, I. T. Foreign experience of professional training of specialists in universities for work in tourism sphere / I. T. Skrypchenko // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 3К (97). - С. 16-21.
Abstract: The article covers the peculiarities of foreign experience of universities Canada, Poland, Serbia, Bulgaria and Italy of professional preparation of specialists for the tourism industry. Shown in which theoretical and methodological foundations made approach to train specialists which focused on active creative work in the professional sphere in modern conditions of society. The fragments of training programs for the preparation of bachelors in tourism of some European universities presented. It shown that the training of future specialists for work in the field of children's and youth tourism should be based on a dual professional tourism training, where teaching of theoretical knowledge is combined with practical training on a broad profile. Identified educational disciplines that must be included in the training program in Ukrainian universities to improve the quality of the educational process and students receiving high professional competence.
В статті розглядаються особливості закордонного досвіду університетів Канади, Польщі, Сербії, Болгарії та Італії з професійної підготовки фахівців для сфери туризму. Показано, на яких теоретико-методичних основах здійснюються підходити до підготовки фахівців, що націлені на активну творчу діяльність в професійній сфері в сучасних умовах розвитку суспільства. Подано фрагменти навчальних програм підготовки бакалаврів з туризму деяких університетів. Показано, що підготовка майбутніх фахівців для роботи у сфері дитячо-юнацького туризму повинна базуватися на основі подвійної професійної туристської підготовки, де навчання теоретичним знанням поєднується з практичним навчанням по широкому профілю. Дослідження наукової літератури, узагальнюючий досвід підготовки фахівців провідних туристських шкіл світу, вивчення навчальних програм для фахівців сфери туризму в зарубіжних країнах показали, що їх досвід може бути застосований в практиці українських освітніх закладів спортивного профілю лише частково, так як зарубіжні моделі не в усьому відповідають вимогам і стандартам системи професійної освіти в Україні. Аналіз зарубіжних програм підготовки показав, що в університетах Європи та Америки існують відмінності в назвах навчальних дисциплін, термінах навчання, кількості предметів, що вивчаються і назвах спеціальностей. Визначено деякі дисципліни, які на нашу думку бажано включати до програми підготовки фахівців в українських вишах, з метою підвищення якості навчального процесу та отримання студентами високої професійної компетентності. Перспективу подальшої роботи ми бачимо в коригуванні змісту навчальних програм, запровадженні нових навчальних програм і навчальних дисциплін, оптимізації програм практик, розробці навчально-методичної літератури з метою підвищення ефективності якості підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту до роботи в сфері дитячо- юнацького туризму.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21221
Appears in Collections:Випуск 3К (97)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skrypchenko.pdf185.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.