DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20999
Title: Проблеми зайнятості молоді на ринку праці: порівняльний аналіз досвіду України та Європейського союзу
Authors: Грабінський, Володимир Олексійович
Петришина, Наталія Валеріївна
Keywords: зайнятість
ринок праці
економічно активне населення
інтелектуальний потенціал
молодіжне підприємництво
робочі місця
роботодавці
висококваліфіковані фахівці
перепідготовка кадрів
професійна підготовка
випускники вищих навчальних закладів
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Citation: Грабінський, В. О. Проблеми зайнятості молоді на ринку праці : порівняльний аналіз досвіду України та Європейського союзу / В. О. Грабінський, Н. В. Петришина // Освіта і наука − 2017 : матеріали звітно-наукової конференції студентів, 3-7 квітня 2017 року. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - С. 331-332.
Abstract: Підкреслено тенденцію до зниження рівня зайнятості мододі на ринку праці як одну з головних проблем сучасної молоді в різних країнах світу. Відзначено,що проблеми зайнятості молоді на ринку праці та розробка пропозицій щодо їх вирішення в сучасних умовах є одним із головних напрямів роботи вчених науково-дослідних інститутів та вищих навчальних закладів України, зокрема: Інституту економіки та прогнозування НАН України, Інституту економіки промисловості НАН України, Інституту економіко-правових досліджень НАН України, Науково-дослідного інституту праці й зайнятості населення, Міністерства соціальної політики України і НАН України, Національного інституту стратегічних досліджень, Київського національного університету ім. Т. Шевченка та ін. Статистично доведено, що в Україні протягом 2000-2016 рр. спостерігалася тенденція зростання кількості економічно активної молоді та її активізація на ринку праці на основі проведеного порівняльного аналізу рівня зайнятості та безробіття молоді у віці 15-24 років в Україні та ЄС. Запропоновано три групи заходів - удосконалення державного регулювання, стимулювання роботодавців, стимулювання навчальних закладів, що сприятиме ефективному використанню інтелектуального потенціалу, ділової активізації молоді, забезпеченню рівних можливостей на ринку праці; розвитку молодіжного підприємництва та створенню робочих місць; удосконаленню форм співпраці роботодавців, керівників і випускників вищих навчальних закладів; посиленню тісного зв'язку між системою освіти та ринком праці; динамічній професійній підготовці та перепідготовці молодих людей; поліпшенню якості підготовки висококваліфікованих фахівців, рівень знань і вмінь яких відповідатиме сучасним потребам функціонування ринку праці.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20999
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krasman N.V. Grabinskuu 2017.pdfТези2.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.