DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20979
Title: Формування професійних компетентностей бакалаврів економічних спеціальностей
Authors: Красман, Наталія Валеріївна
Keywords: компетентність
освітній процес
вища школа
компетентнісний підхід
освіта
кваліфікація
спеціальність
компетенції
професійна компетентність
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Citation: Красман, Н. В. Формування професійних компетентностей бакалаврів економічних спеціальностей / Н. В. Красман // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів кафедри економічної теорії за 2017 рік, 16 травня 2018 р. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - С. 16-21.
Abstract: Підкреслено важливість модернізації освітнього процесу у вищій школі шляхом переорієнтації професійної підготовки фахівців з традиційного підходу на компетентнісний підхід, що визначено одним з основних завдань Національної стратегії розвитку освіти на 2012–2021 рр. Визначено сутність поняття «компетентність» у вузькому та широкому значенні, основними нормативно-правовими документами - З.У. «Про вищу освіту», рекомендаціями Європейського Парламенту та Ради (ЄС) «Про основні компетенції для навчання протягом усього життя» та ін. Актуалізовано важливість та обов'язковість професійних компетентностей бакалаврів економічних спеціальностей в умовах сьогодення.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20979
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krasman N.V. 2018.pdfТези237.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.