DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 1 (82) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20392
Title: Innovative aspects of implementation of university students’ professionally applied physical preparation
Other Titles: Інноваційні аспекти реалізації професійно-прикладної фізичної підготовки студентів університету
Authors: Kuznetsova, T. O.
Zubrytskyi, B. D.
Keywords: students
professionally applied physical preparation
healthimprovement technologies.
innovative educational technologies
студенти
професійно-прикладна фізична підготовка
інноваційні освітні технології;
оздоровчі технології
Issue Date: 2017
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Kuznetsova, T. O. Innovative aspects of implementation of university students’ professionally applied physical preparation / T. O. Kuznetsova, B. D. Zubrytskyi // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 1 (82). - С. 19-25.
Abstract: The article describes the innovative aspects of the process of building of university students’ professionally applied physical preparation. Specialties, which are taught at the university, are systematized into four groups according to psychological and physical features of professional work. The benefits of innovative educational technologies are presented. The level of students’ professionally applied physical preparedness can be increased, using developed didactic materials in the process of physical training
У статті розглянуті аспекти побудови процесу професійноприкладної фізичної підготовки студентів університету. Доведено, що сучасна професійна діяльність випускника ВНЗ вимагає глибоких знань, володіння навиками комп’ютерних технологій, високого рівня психофізичної підготовленості. У зв’язку з цим, основними завданнями професійно-прикладної фізичної підготовки студентів слід вважати розвиток ключових професійно значимих фізичних, психічних і особистісних якостей, підготовку організму до успішної професійної діяльності. Спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців в університеті, систематизовано у чотири групи відповідно до психофізичних особливостей професійної діяльності. Викладено сучасні уявлення про високий потенціал фізичної культури для зміцнення здоров’я, підвищення рухової активності, підготовки студентів до різних умов життєдіяльності. На сьогодні традиційні засоби, форми і методи фізичного виховання не можуть в повній мірі забезпечити високу ефективність навчально-виховного процесу на різних етапах навчання. Нові ж вимоги сучасного інформаційного суспільства диктують розробку і впровадження інноваційних підходів та нестандартних методів роботи, які передбачають використання комп’ютерних технологій, створення автоматизованих систем управління, використання інноваційних освітніх технологій. Надані переваги інноваційнім освітнім технологіям в контролі знань, демонстрації ілюстративного матеріалу показників фізіологічного стану студентів в динаміці, зіставленні його психофізіологічних характеристик з модельними, їх коригуванні, посиленні мотивації до навчання, обробці, оцінці та зберіганні інформації і документів планування та інше. Використання розроблених дидактичних матеріалів в процесі фізичного виховання дозволяє підвищити рівень професійно-прикладної фізичної готовності студентів
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20392
Appears in Collections:Випуск 1 (82)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuznetsova О.Т., Zubrytskyi B.D..pdf500.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.