DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 5 (87) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20380
Title: Вплив засобів фізичної реабілітації на функціональні можливості серцево-судинної системи хворих на коксартроз
Authors: Афанасьєв, С.
Афанасьєва, О.
Keywords: фізична реабілітація
коксартроз
система кровообігу
адаптація
physical rehabilitation
coxarthrosis
circulatory system
adaptation
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Афанасьєв, С. Вплив засобів фізичної реабілітації на функціональні можливості серцево-судинної системи хворих на коксартроз / С. Афанасьєв, О. Афанасьєва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 5 (87). - С. 5-9.
Abstract: Остеоартрит кульшового суглоба, який характеризується прогресуючим руйнуванням суглобового хряща є найпоширенійшою формою захворювань суглобів і однією з головних причин болю та інвалідності в усьому світі є та потребує ефективних заходів фізичної реабілітації пацієнтів з цією патологією. Мета дослідження: розробити програму фізичної реабілітації хворих на коксартроз та визначити її вплив на функціональні можливості серцево-судинної системи. Під час вивчення адаптаційних можливостей системи кровообігу 51 хворого на коксартроз І-IІ рентгенологічної стадії за Kellgren-Lowrence у 74,4 % хворих виявлено функціональне напруження серцево-судинної системи, у 25,6 % пацієнтів – незадовільні адаптаційні її можливості, за коефіцієнтом витривалості у 29,4 % хворих спостерігається ослаблення функціональних можливостей серцево-судинної системи. Використання розробленої програми фізичної реабілітації хворих на коксартроз, складовими якої лікувальний масаж, теоретична підготовка пацієнтів, лікувальна гімнастика з поетапним застосуванням релаксаційних вправ, створення м'язового "корсета", вправ для поліпшення регіонарної мікроциркуляції тканин суглоба з додаванням вправ інерційно-кінетичної гімнастики та формування фізіологічного стереотипу ходьби. Ефективність розробленої програми фізичної реабілітації вивчена через 12 місяців. Розроблена програма сприяє зростанню адаптаційного потенціалу та функціональних можливостей системи кровообігу. Так, у чверті хворих адаптаційний потенціал системи кровообігу нормалізувався, а кількість хворих з незадовільною адаптацією зменшилася в 5 разів. У 14,8 % хворих коефіцієнт витривалості нормалізувався, а кількість хворих зі збільшенням функціональних можливостей серцево-судинної системи зросла в 4 рази.
Osteoarthritis of the hip joint, which is characterized by progressive destruction of articular cartilage is the most common form of joint disease and one of the main causes of pain and disability worldwide and requires effective physical rehabilitation measures for patients with this pathology. The aim of the study was to develop a program of physical rehabilitation of patients with coxarthrosis and to determine its effect on the functional capabilities of the cardiovascular system. In studying the adaptive capacity of the circulatory system, 51 patients with coxarthrosis I-II radiologic stage according to Kellgren-Lowrence revealed functional stress of the cardiovascular system in 74,4% of patients, unsatisfactory adaptive capabilities of 25,6% of patients, endurance factor of 29,4% of patients there is a weakening of the functional capabilities of the cardiovascular system. Use of the developed program of physical rehabilitation of patients with coxarthrosis, which consists of therapeutic massage, theoretical training of patients, therapeutic gymnastics with step-by-step application of relaxation exercises, creation of a muscle corset, exercises for improving regional microcirculation of joint tissues with the addition of inertial kinetic gymnastics exercises and the formation of a physiological stereotype of walking. The effectiveness of the developed program of physical rehabilitation was studied after 12 months. The developed program promotes the growth of the adaptive potential and the functionality of the circulatory system. Thus, in a quarter of patients, the adaptive potential of the circulatory system was normalized, and the number of patients with unsatisfactory adaptation decreased by 5 times. In 14,8% of patients, the endurance factor was normalized, and the number of patients with an increase in the functional capabilities of the cardiovascular system increased 4 times .
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20380
Appears in Collections:Випуск 5 (87)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Afanasiev S. Afanasieva O..pdf503.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.