DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 3 (84) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20287
Title: Порівняльний аналіз показників загальної та спеціальної фізичної підготовленності за програмою ДЮСШ юних футболістів 10-12 річного віку
Other Titles: Comparative analysis of indexes of general and special physical preparedness on the program CYSS young footballers 10-12 summer age
Authors: Абдула, А. Б.
Лебедєв, С. І.
Keywords: юні футболісти
загальна та спеціальна підготовленість
дитячо-юнацька спортивна школа
young footballers
general and special preparedness
child-youth sporting school
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Абдула, А. Б. Порівняльний аналіз показників загальної та спеціальної фізичної підготовленності за програмою ДЮСШ юних футболістів 10-12 річного віку / А. Б. Абдула, С. І. Лебедєв // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 3 (84). - С. 4-9.
Abstract: В даній роботі розглядаються показники спеціальної та загальної фізичної підготовленості юних футболістів 10-12 років. Дослідження було проведено на базі дитячого футбольного клубу "Арсенал" м. Харкова. У ньому взяло участь 24 футболістів у віці 10-12 років. Встановлено, що показники загальної фізичної підготовленості юних футболістів 10- 12 років змінюються під впливом тренувальних навантажень за програмою ДЮСШ. З 10-11 років переважно покращуються результати в бігу на 15 м з місця (р<0,001), бігу на 30 м з місця (р<0,05) та з ходу (р<0,01), стрибку вгору та довжину (р<0,05) з місця. З 11 до 12 років суттєво покращуються показники в бігу на 15 м з місця (р<0,001), стрибки у довжину з місця (р<0,001), бігу на 30 м з місця (р<0,001) та з ходу (р<0,01), бігу на 300 м (р<0,01). Спеціальній фізичній підготовці юних футболістів 10-12 років в програмі ДЮСШ приділяється незначна увага, тому статистично достовірно покращуються лише показники бігу на 30 м з веденням м’яча з 10-11 років (р<0,05) та удару по м’ячу на дальність з 10 до 11 та з 11 до 12 (р<0,05) років. Інші показники – укидання м’яча на дальність та слалом (ведення м’яча) за кожний рік змінюються несуттєво (р>0,05).
In hired the indexes of the special and general physical preparedness of young footballers are examined 10-12. Study was undertaken an on the base of child's FC " Arsenal" Kharkiv. In him took part 24 footballers in age 10-12. It is set that the indexes of general physical preparedness of young footballers 10-12 change under act of the training loading on the program CYSS. From 10-11 results mainly get better in at run on a 15 m from a place (р<0,001), at run on a 30 m from a place (р<0,05) and from motion (р<0,01), to the jump upwards and length (р<0,05) from a place. From 11 12 to substantially indexes get better in at run on a 15 m from a place (р <0,001), broad jumps from a place (р <0,001), at run on a 30 m from a place (р <0,001) and with to motion (р <0, 01), at run on a 300 m (р <0,01). To the special physical preparation of young footballers 10-12 insignificant attention is spared in the program CYSS, that is why statistically for certain the indexes of at run get better only on a 30 m with the conduct of ball from 10-11 (р <0,05) and blow to the ball on distance from 10 to 11 and from 11 12 (р <0,05) to. Other indexes are throwing in of ball on distance and slalom (conduct of ball) for every year change insignificantly (р> 0,05).
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20287
Appears in Collections:Випуск 3 (84)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abdulа A. B, Lebedev S. I..pdf762.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.