DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20249
Title: Модус державно-громадського управління освітою
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Модус державно-громадського управління освітою : монографія / Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; за наук. ред. В. П. Беха ; редкол. : В. П. Бех (голова), Н. В. Крохмаль (заст. голови) [та ін. ]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 768 с.
Abstract: Колективна монографія вітчизняних вчених-освітян присвячена формалізації дискурсу теоретичних проблем і практичних завдань, що накопичились у реформуванні галузі національної освіти в Україні на шляху її вступу до ЄС з метою побудувати прийнятну для практики модель державно-громадського управління. У доробку розкрито шляхи використання напрацювань теорії управління, філософії освіти, правознавства, політології, соціології, педагогіки та інших наук у побудові принципової моделі державно-громадського управління різними структурами: від дошкільного закладу освіти до університету. У публікаціях керівників освітянської галузі та практиків у сфері освіти відображено реальний стан освітньої політики і вітчизняного алгоритму управління освітою, подано приклади з практики, що мають позитивний вплив на демократизацію управління навчально-виховним процесом. У запропонованих статтях всебічно висвітлено не тільки реальний стан макро-, мезо- і мікрорівнів освітянської галузі, але й означено перспективні напрями її реформування з огляду на вимоги формування суспільства знань, глобалізації й інформатизації сучасного навчально-виховного процесу. Кінцевим продуктом цієї праці є зіставлення морфологічних і функціональних складників, а також формалізація чотирьох унікальних механізмів, а саме: механізму розробки, механізму дії, механізму введення у практику й механізму управління (корекції) системи державно-громадського управління освітою на макро-, мезо- і мікрорівнях. Видання призначене для соціальних філософів, викладачів, аспірантів, магістрів, студентів, які вивчають проблеми реформування сфери освіти у дискурсі забезпечення сталого розвитку, самоорганізації і саморегуляції соціальних систем, теорії соціального управління, а також для всіх, хто цікавиться проблемами демократизації освітянської діяльності.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20249
ISBN: 978-966-7166-34-2
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Modus DHUO.pdf8.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.