DSpace at library NPU Dragomanova » Освітній дискурс » Випуск 5 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20143
Title: 1. Титульна сторінка. 2. Зміст збірника.
Issue Date: 2018
Publisher: ПП "Вид-во "Гілея""
Citation: Освітній дискурс. Гуманітарні науки : збірник наукових праць = Educational discourse. Humanities sciences : collection of scientific papers. – Київ : «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 5. – 126 с.
Abstract: Концепція збірника базується на багатоплановому науковому висвітленні проблем сучасної освіти і науки в умовах полікультурного глобалізаційного суспільства. Основні рубрики охоплюють всі освітні галузі (науки про освіту; філософія освіти; освітні вимірювання; дошкільна, початкова, середня, професійна, вища освіта, менеджмент освітньої діяльності тощо). Розрахований на фахівців гуманітарних наук.
The collections’ concept is based on a multifaceted scientific coverage of the problems of modern education and science in terms of multicultural globalisational society. The main headings cover all educational areas (sciences about education; Philosophy of education; Educational measurements; Pre-school, primary, secondary, vocational, higher education, management of educational activities, etc.). It is designed for specialists in the humanities.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20143
ISSN: 2522-9699
Appears in Collections:Випуск 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tytul.pdf816.25 kBAdobe PDFView/Open
Zmist.pdf829.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.