DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. » Випуск 24 (ІІ том) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19973
Title: Структурно-змістовні компоненти професійного модуля підготовки фахівця соціально-виховної роботи з дітьми та молоддю
Authors: Завацька, Людмила Миколаївна
Keywords: підготовка фахівця
соціально-виховна робота
діти
молодь
суспільні чинники
форми і методи підготовки
specialist training
social work
children
youth
social factors
forms and methods of specialist training
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Завацька, Л. М. Структурно-змістовні компоненти професійного модуля підготовки фахівця соціально-виховної роботи з дітьми та молоддю / Л. М. Завацька // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 24 (ІІ том). - С. 47-54.
Abstract: У статті розкриваються теоретичні аспекти підготовки фахівця соціально-виховної роботи з дітьми та молоддю. Визначені проблеми сучасної культури і виховання підростаючого покоління. Розкривається сутність структурно-змістових компонентів професійного модуля підготовки фахівця соціально-виховної роботи на основі аналізу загальних суспільних чинників, які формують нові пріоритетні зони діяльності з дітьми та молоддю. Акцентовано увагу на необхідність розробки нетрадиційних, оригінальних ідей, інформаційних матеріалів, пошуку інноваційних методів і форм підготовки фахівця з соціально-виховної роботи.
Structural and content components of the professional module for training specialists in social and educational work with children and young people. The article reveals the theoretical aspects of training a specialist in social work with children and young people. The problems of contemporary culture and the upbringing of the younger generation are determined. The essence of the structural and content components of the professional training module for the specialist of social and educational work is revealed on the basis of the analysis of general social factors that form new priority areas of activity with children and young people. The emphasis is placed on the necessity of developing non-traditional, original ideas, information materials, the search for innovative methods and forms of training for a specialist in social work.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19973
Appears in Collections:Випуск 24 (ІІ том)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zavatska.pdf302.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.