DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. » Випуск 24 (ІІ том) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19946
Title: Професійно-орієнтовані практики у підготовці соціальних педагогів в університеті
Authors: Чуйко, Олена Василівна
Keywords: професійно-орієнтовані практики
особистісна зрілість
особистісні здатності
професійні компетентності
освітня соціалізація
професійні задачі
professionally oriented practices
personal maturity
personal abilities
professional competencies
educational socialization
professional tasks
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Чуйко, О. В. Професійно-орієнтовані практики у підготовці соціальних педагогів в університеті / О. В. Чуйко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 24 (ІІ том). - С. 158-166.
Abstract: Стаття присвячена проблемі освітньої підготовки фахівців зі спеціальності «Соціальна педагогіка» у контексті сьогодення. Вказується на відсутність системної моделі підготовки у вітчизняному освітньому просторі вищої школи, обґрунтовується ідея розвитку і формування особистісної зрілості як головного новоутворення особистості професіонала. Визначено сутність професійно-орієнтованих практик як важливого засобу освітньої соціалізації студентів. Викладається основний зміст, принципи і способи упровадження професійно-орієнтованих практик: волонтерської, дослідницької, проектної і організаційно-управлінської. Наводиться приклад упровадження проектної практики на третьому курсі.
Professional-oriented practices in the training of social pedagogies s at the university. The article is devoted to the problem of educational training of specialists in the specialty "social pedagogy" in the context of modernity. The absence of a system model for the preparation of higher education in the domestic educational space is pointed out, the idea of the development and formation of personal maturity as the main new formation of a professional person is grounded. The essence of professionally-oriented practices is defined as an important means of educational socialization of students. The main content, principles and ways of implementing professionally oriented practices are described: volunteer, research, project and managerial. An example of the introduction of project practice in the third year is given.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19946
Appears in Collections:Випуск 24 (ІІ том)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chuyko.pdf302.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.