DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. » Випуск 24 (І том) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19834
Title: Об'єктивно-суб'єктивні передумови входження молоді з обмеженими функціональними можливостями в соціальне середовище
Authors: Мирошніченко, Наталія Олександрівна
Keywords: інтеграція інвалідів
люди з обмеженими функціональними можливостями
соціальне середовище
чинники інтеграції
integration of disabled people
people with limited functional capabilities
social environment
integration factors
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Мирошніченко, Н. О. Об'єктивно-суб'єктивні передумови входження молоді з обмеженими функціональними можливостями в соціальне середовище / Н. О. Мирошніченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 24 (1 том). - С. 79-87
Abstract: В даній статті розглядаються об’єктивно-суб’єктивні причини інтеграції інвалідів в сучасне середовище. В статті проаналізовано ставлення здорових членів суспільства до інвалідів, розкрито особливості їх взаємодії як головну умову ефективної організації процесу соціальної інтеграції. Визначено рівні готовності здорових членів суспільства до сприйняття інтеграції інвалідів і міру соціальної дистанції між ними. Розкрито потреби інвалідів в соціальній інтеграції. Розкрито соціальний портрет прихильників і супротивників інтеграції серед інвалідів. Розглянуто причини їх позитивного і негативного ставлення до даного процесу. Охарактеризовано суть соціальної інтеграції інвалідів в різних сферах їх життєдіяльності. Визначено основні позиції інвалідів по відношенню до процесу соціальної інтеграції на основі соціально-психологічних характеристик
Preconditions for the entry of young people with limited functional capabilities in social environments. The article deals with the obektivno-subektivnye reasons for the integration of disabled people in modern society. The article analyzes the attitude of healthy members of society to disabled people, reveals the features of their interaction as the main condition for the effective organization of the process of social integration. Definitely the level of readiness of healthy members of society to perceive the integration of disabled people and the degree of social distance between them. The needs of disabled people in social integration are revealed. A social portrait of supporters and opponents of integration among disabled people is revealed. The reasons for their positive and negative attitude to this process are considered.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19834
Appears in Collections:Випуск 24 (І том)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myroshnichenko.pdf307.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.