DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет педагогіки та психології » Наукові праці Факультету педагогіки та психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19655
Title: Рольова гра, як засіб забезпечення міцності знань з англійської мови
Other Titles: Role playing as means of ensuring the proficiency of English language
Authors: Комогорова, Марина Іванівна
Мусієнко, Олександр
Ступка, Владислав
Keywords: рольова гра
міцність знань
педагогічне забезпечення
англійська мова
процес навчання
ensuring the proficiency
role playing
English language
Issue Date: 2018
Publisher: м. Софія, Болгарія "Бял ГРАД - БГ ОДД"
Citation: Комогорова, М. І. Рольова гра, як засіб забезпечення міцності знань з англійської мови / М. І. Комогорова, О. Мусієнко, В. Ступка // Ключови въпроси в съвременната наука – 2018 : материали XIV Междунардна научна практична конференция, 15-22 април 2018 р. Volume 5 : Филологическите науки. - Софія : Бял ГРАД - БГ", 2018. – С. 11-13.
Abstract: У сучасних умовах модернізації шкільної освіти особливої актуальності набуває проблема опанування знань школярами, що є основою не тільки для їх особистої самореалізації, а й показником прогресу людства на основі розвитку знань кожної людини окремо. У такому контексті, не тільки з огляду на інтереси окремої людини, а й суспільства загалом, актуалізується необхідність озброєння школярів не просто багажем навчальної інформації, а якісними, міцними знаннями. Відповідно забезпечення міцності знань – одна із важливих та актуальних задач удосконалення організації процесу навчання.
In modern conditions of modernization of school education, the problem of mastering knowledge by schoolchildren, which is the basis not only for their personal self-realization, but also an indicator of human progress on the basis of the development of knowledge of each person separately, becomes a matter of particular importance. In this context, not only considering the interests of an individual, but society as a whole, the need to equip students is not just a luggage of educational information, but qualitative, solid knowledge. Accordingly, ensuring the knowledge of knowledge is one of the important and actual tasks of improving the organization of the learning process.
Description: Гра придатна для кожного виду роботи з мовою: у ході гри використовуються різноманітні граматичні структури, інтонаційні моделі, значний обсяг лексичного матеріалу. Оволодіти формами усного та писемного іншомовного спілкування за допомогою ігор набагато легше. Особливу ж ефективність має використання ігрових форм проведення уроків англійської мови у молодших класах.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19655
Appears in Collections:Наукові праці Факультету педагогіки та психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komogorova.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.