DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19604
Title: Закерзоння
Authors: Виговський, Микола Юрійович
Кучер, Володимир
Keywords: історія України
УПА
Закерзоння
переселення українців
Zakorozony
the resettlement of Ukrainians
the history of Ukraine
the UPA
Issue Date: 1994
Publisher: Видання Центру пам'яткознавства Академії наук України
Citation: Виговський, М. Закерзоння : (Історія УПА) / М. Виговський, В. Кучер // Київська старовина : Історичний науково-популярний та літературний журнал. - 1994. - №1. - С. 94-102.
Abstract: Окрему сторінку історії УПА становить її захист українського населення, яке проживало на території Польщі. Відомо, що Холмщнна, Посяння і Лем- ківщина — це українські землі, які увійшли до складу Польщі внаслідок встановлення кордону між Польщею та УРСР 1919 р. Цей кордон дістав назву «лінія Керзона» за прізвищем міністра закордонних справ Англії (1920 р. під час радянсько-польської війни радянський уряд під тиском Англії зупинив наступ своїх військ на цій лінії, а територія за лінією Керзона дістала назву «Закерзоння»). В Закерзонні було створено власну політичну й військову органі- заційну структуру, хоча як частина УПА група «Захід» підпорядковувалася головному командуванню на території України. Захищаючи українське населення від терору та фактично примусового переселення, командування УПА не раз зверталося до польських офіційних і неофіційних осіб, польського і українського населення краю з відозвами, в яких правдиво змальовувало політичну ситуацію в Закерзонні.
A separate page of the history of the UPA is the protection of the Ukrainian population living in Poland. The boundary between Poland and Ukraine in 1919 was called the "Curzon Line", and the territory along the Curzon line was called "Zakerzony". In Zakerzon, its own political and military organizational structure was created, although as part of the UPA, the West group was subordinated to the main command on the territory of Ukraine. By protecting the Ukrainian population from virtually forced resettlement, the UPA commanders repeatedly turned to Polish officials, with statements that faithfully depicted the political situation in Zakerzon.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19604
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vygovskyy.pdf500.41 kBAdobe PDFView/Open
zmist.pdf50.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.