DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 21 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19571
Title: Відповідальність, партнерство і розвиток або три кити політики Японії щодо проблеми стрілецької зброї та легкого озброєння в ООН
Authors: Басистий, А. В.
Keywords: міжнародна безпека
зовнішня політика Японії
ООН
стрілецька зброя та легке озброєння
international security
foreign policy of Japan
the UN small arms and light weapons
международная безопасность
внешняя политика Японии
ООН
стрелковое оружие и легкое вооружение
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во ім. М. П. Драгоманова
Citation: Басистий, А. В. Відповідальність, партнерство і розвиток або три кити політики Японії щодо проблеми стрілецької зброї та легкого озброєння в ООН / А. В. Басистий // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 21. – С. 100-108.
Abstract: У статті досліджується політика Японії в ООН у контексті подолання традиційних загроз міжнародній безпеці, а саме у питаннях міжнародного регулювання процесів розповсюдження, накопичення та торгівлі легкою стрілецькою зброєю. Автор розглядає концептуальні засади, практичні напрями діяльності, а також безпосередні інструменти японської політики в контексті розв’язання зазначеної проблеми.
The article examines the policy of Japan within the United Nations in overcoming traditional threats of international security, namely in terms of international distribution, accumulation and trafficking of small arms and light weapons. The author examines the conceptual basis, practical activities and direct tools of Japanese policy in the context of solving the problem.
В статье исследуется политика Японии в ООН в контексте преодоления традиционных угроз международной безопасности, а именно в вопросах международного регулирования процессов распространения, накопления и торговли легким стрелковым оружием. Автор рассматривает концептуальные основы, практические направления деятельности, а также непосредственные инструменты японской политики в контексте решения указанной проблемы.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19571
Appears in Collections:Випуск 21

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bazisty, A..pdf322.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.